Overgangsklachten belemmeren een derde van vrouwen in de overgang bij hun werk

Meer dan 1 op de 3 werkende vrouwen in de overgang zegt dat zij door overgangsklachten beperkingen ervaart in het functioneren op het werk. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek onder ruim 12 duizend werkende vrouwen tussen de 40 en 66 jaar.

Vrouw werkend in ziekenhuis

De resultaten van dit grote Nederlandse onderzoek naar overgang en werk laten zien dat veel werkende vrouwen van 40 jaar en ouder last hebben van overgangsklachten. Vooral vrouwen in de perimenopauze, de fase rondom de laatste menstruatie, geven aan last te hebben van overgangsklachten.

Het onderzoek laat ook zien dat ruim 1 op de 3 werkende vrouwen in de overgang vanwege overgangsklachten beperkingen ervaart in hun werk. Vrouwen die veel last hebben van overgangsklachten melden zich vaker ziek, hebben langer nodig om te herstellen na een werkdag, en zijn minder productief. Toch laat meer dan de helft van de vrouwen die beperkingen ervaart de klachten op het werk onbesproken.

Download de factsheet van het onderzoek van het RIVM.

Ronde Tafel

Ruim een derde van de werkende vrouwen in de overgang ervaart beperkingen op de werkvloer. Waarom is dat zo en wat kunnen werkgevers en werknemers hieraan doen? Over die vragen spraken vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden, beroepsgroepen in de zorg, vrouwen in de overgang, onderzoekers en de ministeries van VWS en SZW op 7 juli 2022 tijdens een Ronde Tafel in Den Haag. Doel was om met elkaar tot oplossingsrichtingen te komen om de gezondheid, het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van vrouwen in de overgang te bevorderen.