Lasrook

Lasrook is de verzamelnaam voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en processen die daarop lijken. Denk bijvoorbeeld aan slijpen, ablatie en thermisch snijden. Je komt lasrook vooral tegen bij beroepen in de ‘klein metaal’, ‘groot metaal’ en metalektro. Lasrook kan zowel direct als op de lange termijn leiden tot gezondheidsproblemen. Vaak gaat het om luchtwegklachten, longklachten of oogklachten. 

Gezondheidsrisico’s

Werknemers die lasrook tegenkomen in hun werk, lopen het risico gevaarlijke stoffen in te ademen. Directe effecten op de gezondheid kunnen zijn: irritatie van de luchtwegen, metaaldampkoorts en astmatische bronchitis. Ook kunnen heesheid, keelpijn en oogirritaties optreden. Bij lassen van roestvrij staal (RVS) kan ook het kankerverwekkende chroom-6 vrijkomen.

Op de lange termijn brengt blootstelling aan lasrook soms een verhoogde kans op longkanker met zich mee. Ook is een verhoogde kans op een miskraam vastgesteld bij vrouwen die (partner van een) roestvast-staal-lasser (rvs-lasser) zijn. Het is dus van groot belang om contact met lasrook hierin te zo klein mogelijk te houden.

Waar komt een werknemer lasrook tegen?

In een groot aantal werkgebieden komen laswerkzaamheden voor. Er zijn ongeveer honderd beroepen bekend waarbij werknemers regelmatig in aanraking kunnen komen met lasrook. Vooral werknemers in de bouw, in de autoschadeherstelbranche en in technische functies binnen industrie en landbouw verrichten vaak laswerkzaamheden, ook als zij geen lasser van beroep zijn.