Kinderwens

Werk kan risico’s meebrengen voor de vruchtbaarheid van werknemers. Daarom is het belangrijk stil te staan bij de risico’s op het werk als een werknemer erover denkt om ooit kinderen te krijgen. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.   

Welke risico’s zijn er voor een vrouw of man die kinderen wil krijgen? Er zijn drie zaken waar een werknemer rekening mee moet houden, namelijk:  

Deze drie kunnen effect hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen en mannen. Ook kunnen ze al voor de zwangerschap schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind (met name die zaken die een effect kunnen hebben op de voortplantingsorganen of op de eicel of het sperma). Het kindje kan dan bijvoorbeeld te vroeg geboren worden, de vrouw kan een miskraam krijgen of het kind kan geboorteafwijkingen krijgen. 

Verplichtingen werkgever

De werkgever moet er volgens de wet voor zorgen dat werkneemsters in alle fasen van de zwangerschap veilig en gezond kunnen werken. Dit geldt dus ook voor de fase vóór de zwangerschap. Wat betekent dit precies in deze fase? 

  • Er mag geen risico zijn voor aantasting van de vruchtbaarheid van man en vrouw. 
  • De zwangerschap mag geen risico lopen. 

De werkgever legt de risico’s voor vruchtbaarheid en de zwangerschap van mannelijke én vrouwelijke werknemers vast in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het kan zijn dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om het risico te beheersen (deze zet hij in een plan van aanpak).  

De werkgever moet zijn werknemers (mannen én vrouwen) tijdig en goed voorlichten. Zowel over eventuele risico’s voor de vruchtbaarheid als risico’s voor het ongeboren kind. Hij kan bijvoorbeeld standaard voor nieuwe werknemers een gesprek met de bedrijfsarts inplannen. Het is verstandig om niet te wachten tot een werkneemster of de partner van een werknemer zwanger wordt. De meeste vrouwen zijn namelijk al minstens twee weken zwanger voordat ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. In die twee weken kunnen zij op de werkvloer worden blootgesteld aan risico’s.  

Persoonlijke situatie: bespreek het met je bedrijfsarts, arbodienst of een arbodeskundige

Heb je vragen over jouw specifieke situatie, bespreek deze dan met je bedrijfsarts, arbodeskundige of arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving. Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.