Subsidieverhalen

Jaarlijks overlijden er ruim 3000 mensen aan beroepsziekten die het gevolg zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Om gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen te bevorderen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via haar Programma Preventie Beroepsziekten subsidies verleend aan een aantal bedrijven en organisaties. In deze serie lichten we bedrijven en organisaties uit die deze subsidie ontvangen hebben, om te delen wat ze met de subsidie hebben gedaan en welke lessen ze hebben geleerd.