Wat zegt de wet over tillen en dragen?

De Arbowet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen of dragen. De last mag echter geen gezondheidsrisico opleveren voor de veiligheid en of de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit 5.2). Tillen en dragen moet in de risico-inventarisatie en -evaluatie opgenomen zijn en als er sprake is van een risico moet deze bestreden worden via een plan van aanpak. In een toelichting op het Arbobesluit wordt verwezen naar de NIOSH-methode die kan worden gebruikt om te berekenen wat het maximale tilgewicht is onder bepaalde omstandigheden.

NIOSH-methode

Om tilhandelingen te beoordelen zijn er verschillende methodes ontwikkeld. Een van de meest gebruikte is de NIOSH-methode. Deze methode kijkt niet alleen naar het gewicht van het voorwerp, maar ook naar de omstandigheden, zoals de frequentie, de afstand van de verplaatsing en de hoogte tot de vloer en de draaiing van het lichaam bij het oppakken en neerzetten van het voorwerp. Op basis van deze gegevens berekent de NIOSH-methode het aanbevolen maximale gewicht. Onder ideale omstandigheden is dat 23 kg, maar bij omstandigheden die niet ideaal zijn is dat gewicht lager.