Handige tools en instrumenten

Er zijn diverse hulpmiddelen en instrumenten die kunnen worden gebruikt om iets te doen tegen seksuele intimiatie op het werk.

  • Wegwijzer Seksuele Intimidatie van TNO: de Wegwijzer Seksuele intimidatie op het werk is erop gericht het slachtoffer, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van seksuele intimidatie en hun handvatten te geven om seksuele intimidatie op het werk aan te pakken.
  • De tipsheet Seksuele intimidatie op het werk: hoe ga je hier als werkgever mee om? gaat in op wat seksuele intimidatie inhoudt. Daarnaast bevat de tipsheet tips om seksuele intimidatie te voorkomen en handvatten voor het onderzoeken van een klacht. 
  • TNO ontwikkelde de handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen. Een maatregel om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan, is een gedragscode. Die kan bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilig werkomgeving.
  • Check of je organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen met de Zelfinspectie pesten, discriminatie en intimidatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werkgevers kunnen hiermee makkelijk zelf controleren of zij aan de regels voldoen.
  • Op het Arboportaal lees je meer over de vertrouwenspersoon. Deze persoon kan slachtoffers bijstaan en een belangrijke rol spelen in het tegengaan van ongewenst gedrag.