Na de bevalling weer aan het werk

Na het bevallingsverlof en eventueel ouderschapsverlof gaat de werkneemster weer aan het werk. Na een bevalling is een vrouw nog kwetsbaar en mag zij geen risico’s lopen. De werkgever moet hier extra aandacht voor hebben. Daarnaast heeft een vrouw na haar bevalling bepaalde rechten op het gebied van arbeidstijden. Daar moet de werkgever alert op zijn.  

Welke risico’s zijn er voor vrouw die bevallen is? Ze moet rekening houden met de volgende zaken: 

Fysieke belasting

Het is belangrijk om de fysieke belasting tijdens de zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen:  

  • Is tillen toch nodig, dan mag dat maximaal 10 kilo per keer zijn.  
  • Vanaf de twintigste zwangerschapsweek mag een werkneemster maximaal 10 keer per dag maximaal vijf kilo tillen. 
  • Vanaf de dertigste zwangerschapsweek mag een werkneemster maximaal vijf keer per dag maximaal vijf kilo tillen. 
  • Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap mag een werkneemster maximaal één keer per uur bukken, hurken, knielen of staande voetpedalen bedienen. 
  • Tot zes maanden na de bevalling moet de werkneemster de belasting (langzaam) opbouwen. Het gaat met name om tillen, dragen, duwen en trekken. 

Pyschosociale arbeidsbelasting

In de wet staan geen specifieke artikelen over psychosociale arbeidsomstandigheden voor vrouwen die bevallen zijn. Toch zijn deze PSA een extra risico voor vrouwen die bevallen zijn. De wet schrijft bijvoorbeeld niet voor niets de mogelijkheid voor om extra rust te nemen tijdens het werken in de periode na de bevalling.  

Arbeidstijden

Een vrouw die is bevallen, heeft na de bevalling specifieke rechten op het gebied van arbeidstijden. Deze rechten zijn vastgelegd in artikel 4.5 van de Arbeidstijdenwet. Zij heeft tot zes maanden na de bevalling recht op:  

  • stabiele en regelmatige arbeids - en rusttijden; 
  • maximaal 10 uur arbeid per dienst en maximaal 45 uren per 16 weken (of maximaal 50 uur per vier weken); 
  • extra pauzes (een achtste van de arbeidstijd; de werkgever moet het loon doorbetalen); 
  • geen nachtdiensten.  

Verplichtingen werkgever

De werkgever legt de risico’s voor de vrouw die net bevallen is vast in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het kan zijn dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om het risico te beheersen (deze zet hij in een plan van aanpak). Daarnaast moet hij de werkneemster tijdig voorlichten, zodat ze op de hoogte is van de risico’s. 

Persoonlijke situatie: bespreek het met je bedrijfsarts, arbodienst of een arbodeskundige

Heb je vragen over jouw specifieke situatie, bespreek deze dan met je bedrijfsarts, arbodeskundige of arbodienst. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving. Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kun je terecht op de website van de Rijksoverheid