Ingezonden vragen over keuringen van liften en drukapparatuur

Op dit moment is Nederland en de wereld in de ban van Covid 19. Als gevolg hiervan komen er bij de overheid vragen binnen over de uitvoering van keuringen / inspecties binnen bepaalde sectoren. Naar aanleiding van specifieke vragen over keuringen van liften en drukapparatuur, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoorden geformuleerd om meer duidelijkheid te scheppen. Uitgangspunt hierbij is dat drukapparatuur en liften cruciaal zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in vitale sectoren en dat zij veilig te gebruiken moeten blijven.

Warenwetbesluit (415x177)

Warenwetbesluit liften

Fysieke inspecties kunnen doorgaan als gepland met inachtneming van de overheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden. Het is van belang om daar waar liften uit de onderhoud-, reparatie- of keuringstermijn vallen, deze werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig het Warenwetbesluit liften 2016 (artikelen 18, 22, 23, 24, 25). Een lift moet te allen tijde veilig zijn en veilig te gebruiken blijven. Een gebruiker van een lift is namelijk verplicht om alleen een goed onderhouden en gekeurde lift te gebruiken.

Lees het volledige antwoord in de brief.

Warenwetbesluit drukapparatuur

Feitelijke inspecties kunnen doorgaan met inachtneming van de overheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden. Keuringen, reparatie en onderhoudsactiviteiten, op grond van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (artikel 21, 22 en 23) en Warenwetregeling drukapparatuur 2016 (artikel 9 en 10), moeten doorgaan aangezien die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie binnen de vitale sectoren hebben. Dit om te garanderen dat drukapparatuur veilig is en veilig te gebruiken blijft.

Lees het volledige antwoord in de brief.

Vragen?

Heeft u een specifieke vraag over keuringen binnen uw sector? Neem dan contact op met de Rijksoverheid via 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).