Tijdelijke vrijstelling voor procedures rondom (persoons)certificaten in bepaalde sectoren

Door de maatregelen die zijn getroffen in verband met de bestrijding van COVID-19, zijn bepaalde procedures rondom certificatie of persoonsregistratie op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, niet altijd uit te voeren. Denk hierbij aan het afleggen van examens, het ondergaan van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek of het volgen van een opleiding om een certificaat of persoonsregistratie te behouden. Omdat het belangrijk is dat de werkzaamheden op bepaalde terreinen wel door kunnen gaan, is een tijdelijke vrijstelling verleend van bepaalde voorschriften. Momenteel geldt dit tot en met 31 augustus 2020.

Arbocatalogi

De vrijstelling wordt verleend voor bepaalde procedures in een aantal sectoren, waaronder duikarbeid, asbestverwijdering, het opsporen van ontplofbare oorlogsresten en werkzaamheden van kraanmachinisten.

Vrijstellingsperiode tot 31 augustus 2020

Momenteel is de vrijstellingsperiode tot en met 31 augustus. Daarbij is ervan uitgegaan dat het vanaf 1 juli weer mogelijk is om hercertificatie of herregistratie volgens de gebruikelijke procedures uit te voeren. Dan kan iedereen waarvan het certificaat verliep tot 1 juli, vanaf 1 september weer beschikken over een geldig certificaat. Ook kunnen dan andere verplichtingen weer voldaan worden, zoals het afleggen van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Mochten op een later moment aanpassingen nodig blijken, dan kunnen de vrijstellingen worden aangepast of verlengd.

Meer weten?

Lees de volledige aankondiging van deze vrijstelling in de Staatscourant van 10 april.

Voor specifieke informatie over de vrijstellingen per sector, meer informatie kan je vinden op de volgende websites voor: