Gevaar etikettering

Volgens de Europese regels voor het werken met gevaarlijke stoffen (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen, REACH) moeten producenten én verkopers weten welke gevaarlijke stoffen in producten zitten. Een etiket op de verpakking van een gevaarlijke stof geeft de eerste informatie die noodzakelijk is om er zonder risico’s mee te kunnen werken.

Wanneer een etiket ontbreekt op de verpakking, moet de werkgever direct contact opnemen met de leverancier. Naast een etiket moet de leverancier vaak een Veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren. 

De eisen aan het etiket voor stoffen en mengsels die in de handel gebracht worden, staan in de CLP-Verordening (1272/2008) (CLP: gevaarsindeling, etikettering en verpakking). De REACH en CLP-helpdesk biedt meer informatie.

Daarnaast bevat de Arbeidsomstandighedenregelgeving ook de verplichting dat iedere stof/mengsel (als deze niet in de handel gebracht wordt) voorzien moet worden van een adequaat gevaarsetiket. De eisen staan in Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.1.d.