Gevaar etikettering

Volgens de Europese regels voor het werken met gevaarlijke stoffen (REACH) moeten producenten én verkopers weten welke gevaarlijke stoffen in producten zitten. Een etiket op de verpakking van een gevaarlijke stof geeft de eerste informatie die noodzakelijk is om er zonder risico’s mee te kunnen werken.

Wanneer een etiket ontbreekt op de verpakking, moet de werkgever direct contact opnemen met de leverancier. Naast een etiket moet de leverancier vaak, afhankelijk van de gevaarseigenschappen, een Veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren. In sommige gevallen hoeft dat pas op verzoek van de werkgever. De REACH en CLP-helpdesk biedt meer informatie.

In 2008 is de Verordening betreffende de indeling etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (preparaten) vastgesteld (1272/2008). De invoering en implementatie van deze verordening zal gaan leiden tot onder andere een wijziging van de huidige arboregelgeving. De Nederlandse CLP/EU-GHS helpdesk biedt meer informatie.

Wetgeving

De eisen voor verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels die op de markt gebracht worden, staan in bovengenoemde verordening.