Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer.

Het is belangrijk én wettelijk verplicht dat een leverancier het VIB goed invult. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor medewerkers. Met de VIB-check - een initiatief van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie Leefomgeving en Transport - kan gecontroleerd worden of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

Ga direct naar www.vib-check.nl en doe de VIB-check.