Nederlandse REACH-helpdesk

Op de website Chemische stoffen goed geregeld vindt u informatie over verschillende REACH-projecten van de Rijksoverheid die een bijdrage leveren aan het implementeren van de REACH verplichtingen door bedrijven.

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Bedrijven kunnen op de website nagaan of zij verplichtingen hebben onder REACH. Bij veelgestelde vragen kunt u veel antwoorden vinden.