Werkvelden met arbocertificatie

Er zijn zeven werkvelden van wettelijk verplichte arbocertificaten. Ieder werkveld heeft z’n eigen certificerende instellingen en certificaten (en dus certificatieschema’s).

Hieronder staan de zeven werkvelden waarbinnen op basis van de Arbowet de verplichting bestaat te beschikken over een certificaat (voor personen, processen en systemen).

NB: De verplichte certificaten en andere typen conformiteitsbeoordelingen voor producten vallen onder de Warenwet en zijn terug te vinden onder conformiteitsbeoordeling.

1.    Asbest

 • Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA)
 • Deskundig asbestverwijderaar (DAV)
 • Asbestinventarisatiebedrijf (AIB)
 • Asbestverwijderingbedrijf (AVB)

2.    Arbodeskundigen

 • Arbeids- en Organisatiedeskundige
 • Arbeidshygiënist
 • Hogere Veiligheidskundige

3.    Arbodiensten

 • Arbodiensten

4.    Explosieve stoffen

 • Basiskennis Opsporen Ontplofbare Stoffen**
 • Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Stoffen**
 • Deskundige Opsporen Ontplofbare Stoffen**
 • Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Stoffen**
 • Basiskennis VOMES**
 • Schietmeester**
 • Springmeester 1**
 • Springmeester 2**
 • Springmeester onder water**
 • Springmeester Industriële Reiniging**

5.    Werken onder overdruk

 • Duikarbeid*
 • Duikploegleider*
 • Duikerarts*
 • Duikmedisch begeleider*

6.    Vuurwerk

 • Vuurwerkdeskundige*

7.    Gasdekundige tankschepen

 • Gasdeskundige tankschepen*

*) Het voornemen bestaat om voor deze beroepen de verplichting te beschikken over een persoonscertificaat te vervangen door de verplichting te beschikken over een registratie in een personenregister. Informatie over de invoering van nieuwe registratieverplichtingen wordt op het Arboportaal en via de nieuwsbrieven bekend gemaakt.

**) Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht voor deze deskundige om te beschikken over een registratie in het Register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen (VWMES). Dit register wordt beheerd door VOMES en kan bij deze organisatie worden aangevraagd. Beschikt u al over een certificaat? Dien dan zelf een aanvraag in via de website van VOMES.