Nieuwsbrief Certificatie 25 (nummer 2, 2017)

In de nieuwsbrief leest u over de aanpassing Arbobesluit voor overgang naar aanwijzing op basis van accreditatie, de overgang van beoordelen naar accreditatie, aanwijzingen van certificerende instellingen, aanwijzingen van certificerende instellingen die op 1 februari 2018 aflopen, aanwijzing van certificerende instellingen op het gebied van arbodiensten, de vernieuwing van Arboportaal pagina’s over certificatie en persoonsregistratie (Arbowet) en conformiteitsbeoordelingen (Warenwet) en informatie over de invoering persoonsregistratie.