Fabrieken

Hier staan goede praktijkvoorbeelden van bedrijfshulpverlening in fabrieken. Het werken in een fabriek brengt risico's mee zoals het ontstaan van brand,  het krijgen van verwondingen en het werken met gevaarlijke stoffen. Het is daarom belangrijk om goed om te gaan met de bedrijfshulpverlening.