Crisisoverleg op de motorkap

Wie kent ze niet: de sauzen van Heinz? Van ketchup tot HP-saus, van saladedressing tot pastasaus. Voor heel Europa worden deze sauzen gemaakt op een langgerekt fabrieksterrein, ingeklemd tussen het spoor en de woonwijken van het Gelderse Elst. Gemiddeld zijn er zo’n 450 mensen op het terrein aan het werk. Ruim 100 medewerkers hebben een BHV-opleiding, van wie er 70 actief zijn in de interne noodhulp van het bedrijf. Het initiatief voor professioneel opererende noodhulp ontstond jaren geleden op de werkvloer. Later sloeg deze ambitie ook over op het management.

Motorkapoverleg

Dries is zelf 20 jaar brandweerman geweest en is een van de drijvende krachten achter de interne noodhulp. Een van de elementen die zij hebben geïntroduceerd is het motorkapoverleg. Bij calamiteiten is dat de plek waar alle hulpverleners zich melden en afmelden. Het is ook het centrale punt voor tussentijds overleg en informatie.

Bereikbaarheidskaarten

Omdat het terrein van H.J. Heinz een lastige vorm heeft en er veel gebouwen op staan, heeft de organisatie bereikbaarheidskaarten gemaakt voor de externe hulpdiensten. Voor ieder gebouw een A4’tje met foto, naam en nummer van het pand. Hierop is te zien hoeveel bouwlagen het heeft en wat de locatie is van de hoofdschakelaar, gasafsluiter, eventueel aanwezige bijzondere stoffen, het aircosysteem en de serverruimte.

Opvang

Per gebouw kan H.J. Heinz ook laten zien hoeveel mensen er aanwezig zijn. Iedereen die binnenkomt wordt geregistreerd en als er iemand ontbreekt op de verzamelplaatsen, gaan BHV’ers er achteraan om hem of haar op te sporen. Bij kleinere incidenten kunnen medewerkers terecht in een aantal gebouwen op het eigen terrein. Gaat het om een grotere calamiteit, dan gaat iedereen naar een nabijgelegen sporthal.

Resultaat

  • Dankzij de bereikbaarheidskaarten is de situatie voor de hulpdiensten overzichtelijk.
  • Doordat iedereen bij binnenkomst wordt geregistreerd, weten interne hulpverleners wie ze nog moeten zoeken.
  • Als opvang op het eigen terrein niet veilig is, mag H.J. Heinz bij ontruiming gebruik maken van een sporthal.
  • BHV en EHBO-coördinatoren zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Praktische tips

  • Zorg voor gedreven mensen die niet alleen de totstandkoming maar ook het onderhoud van een effectieve interne noodorganisatie aan kunnen jagen. Bij voorkeur mensen die enige ervaring of affiniteit hebben met hulpverlening.
  • Maak meer mensen enthousiast en maak een goed plan, eventueel in samenwerking met de externe opleider.
  • Begin met eenvoudige oefeningen en bouw de scenario’s langzaam op qua moeilijkheidsgraad.
  • Kun je niet op locatie oefenen, houd dan tabletop sessies met een maquette van elke afdeling.