Verantwoord meehelpen

Bij HFI is gelukkig nog nooit een grote calamiteit geweest. Geen brand, geen ernstige ongelukken. Toch stonden veiligheid en preventie hoog op de agenda. Het was tijd om de interne noodhulp op orde te brengen, en niet alleen omdat de wet dat voorschrijft. Maar hoe wordt veiligheid iets van iedereen?

Zelfoplossend vermogen

HFI heeft 10 medewerkers laten opleiden tot BHV’er. Daarnaast doet de organisatie uitdrukkelijk een beroep op het zelfoplossend vermogen en de betrokkenheid van al haar medewerkers. Mensen denken graag mee, zeker als ze het gevoel krijgen dat ze daarmee een echte bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van mensen en continuïteit van het bedrijf. Ook niet-opgeleide medewerkers krijgen speciale taken, zodat ze op een verantwoorde manier kunnen helpen als dat nodig is.

Informeren

Medewerkers, ook tijdelijke krachten, krijgen aan het begin van hun opdracht schriftelijk en mondeling te horen wat te doen als er een incident is. Ook bezoekers krijgen bij binnenkomst veiligheidsinstructies. Bij iedere in- en uitgang is een brandblusser aanwezig. Ook is er een set goede portofoons: onontbeerlijk, volgens Marchel Peek.

Vastleggen

Na iedere oefening wordt direct geëvalueerd. Alle verbeterpunten worden bijgehouden in het veiligheidsmanagementsysteem, net als de registratie van (bijna-)ongevallen. Het bedrijf houdt contact met omwonenden. Er is ook een convenant gesloten met de buren, over wederzijdse ondersteuning bij calamiteiten.

Resultaat

  • HFI heeft 10 goed geschoolde en opgeleide mensen die de interne noodhulp verzorgen.
  • Ook andere medewerkers krijgen speciale taken, waardoor zij verantwoord mee kunnen helpen in geval van nood. Zij voelen zich hierdoor meer betrokken en gewaardeerd.

Praktische tips

  • Ga het wiel niet opnieuw uitvinden, kijk hoe andere bedrijven het hebben geregeld.
  • Zorg voor een goede BHV-opleider, die kan meedenken om de interne noodhulp te organiseren.
  • Motiveer je medewerkers, dat is echt een basisvoorwaarde. Laat ze met eigen ideeën komen en geef ze gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Voor BHV-gerelateerde kosten bestaan verschillende subsidiepotjes. Kijk of de organisatie daarvoor in aanmerking komt.
  • Vals alarm? Toch doorgaan met ontruimen, het is een uitstekende oefening.