De beweegrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Voldoende bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. Toch bewegen we gemiddeld te weinig en zitten we teveel. Veel zitten brengt risico’s met zich mee en vergroot de kans op diabetes type 2, obesitas, hart- en vaatziekten, depressie en vroegtijdig overlijden.

Illustratie van werknemer op een sportapparaat

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft wetenschappelijk onderbouwde beweegrichtlijnen voor kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen opgesteld. In deze beweegrichtlijnen wordt advies gegeven over de hoeveelheid fysieke activiteit (frequentie, intensiteit en duur) die nodig is om gezondheidsvoordelen te bieden en gezondheidsrisico's te beperken. Hierin is de WHO concreter dan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

Voor het eerst is in de beweegrichtlijnen een advies omtrent zitgedrag opgenomen. En dat is heel belangrijk. Het advies is: beperk de hoeveelheid tijd die zittend wordt doorgebracht en vervang met meer fysieke activiteit.

De belangrijkste richtlijnen per leeftijdscategorie samengevat

Kinderen en adolescenten (5-17)

  • Beweeg minimaal 60 minuten per dag matig tot intensief.
  • Beweeg minimaal 3 keer per week op hoge intensiteit in combinatie met spier- en botversterkende oefeningen. 
  • Verminder zitgedrag en dus schermtijd.

Volwassenen (18-64)

  • Beweeg minimaal 150-300 minuten matig intensief of 75-150 minuten intensief per week.
  • Doe minimaal 2 keer per week spierversterkende oefeningen voor alle grote spiergroepen.
  • Vervang zitten door fysieke activiteiten.

Ouderen (65+)

  • Beweeg minimaal 150-300 minuten matig intensief of 75-150 minuten intensief per week.
  • Doe minimaal 2 keer per week spierversterkende oefeningen.
  • Doe minimaal 3 keer per week balansoefeningen om het risico op vallen te verminderen.
  • Voorkom veel stilzitten en vervang door beweging.

De belangrijkste boodschap is ‘Doing some physical activity is better than doing none’. Oftewel: Een beetje beweging is beter dan geen. Ook merkt de WHO op dat het bewegen niet per se in een sportsetting hoeft plaats te vinden. Sommige normale dagelijkse activiteiten vallen ook binnen de aangeraden beweegrichtlijnen zoals traplopen, wandelen, fietsen, tuinieren of klussen.