Toolbox voor Bedrijven: Veilig Werken met Stoffen

Waar moet je als werkgever of arboprofessional allemaal aan denken als je in het bedrijf te maken krijgt met gevaarlijke stoffen? Er moet dan bijvoorbeeld een goed en sluitend stoffenbeleid komen. Hieronder is een compacte en overzichtelijke set samengesteld met enkele goede en bruikbare instrumenten die de werkgever verder helpen met (onderdelen van) dit stoffenbeleid.

Arboverplichtingen

Risico-bepaling

  • ART - De Advanced REACH Tool, ontwikkeld i.s.m. verschillende stakeholders, is een mechanisch model van inhalatieblootstelling met een statistische mogelijkheid om de schattingen bij te werken met eigen metingen.

Grenswaarden

Beide databases geven goed doorzoekbaar een overzicht van heel veel stoffen met bijbehorende grenswaarden. De SER site is in het Nederlands, IFA in het Engels en Duits beschikbaar:

Maatregelen

  • Stofvrij werken (TNO) - Op deze site geeft TNO een overzicht van instrumenten die veilig gebruikt kunnen worden en wat de te hanteren voorwaarden zijn.

REACH/CLP

  • Nederlandse Helpdesk (RIVM) - De website van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM, met onder andere 'Check wat u moet doen'. Dit geeft alle basisverplichtingen vanuit Reach overzichtelijk weer.
  • Veiligheidsinformatieblad Check (VIB-check) - Op een simpele manier checken of het VIB goed is. Zo niet, dan vraagt u de informatie via een paar klikken op bij de leverancier. 

Voorlichting

  • Stoffencheck App (Inspectie-SZW) - Deze app geeft werknemers op een snelle en laagdrempelig manier kennis van de stoffen waar ze mee werken. Verkrijgbaar in Apple Store of Google Play Store
  • Voorlichtingsfilms (Stoffenmanager) - Stoffenmanager is een praktische brug tussen abstracte wet- en regelgeving en naleving ervan. Hier zijn filmpjes te vinden die concrete situaties in beeld brengen.