Campagne “Op weg naar duurzame inzetbaarheid” 2015 – 2018

Vanuit het ministerie van SZW is tijdens de campagne ‘Op weg naar Duurzame Inzetbaarheid’ (2015 – 2018) gewerkt aan verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid:

  • Ongewenst gedrag - Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd, wat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.  
  • Agressie en geweld - Agressie en geweld op de werkvloer verhoogt stress, verlaagt werkplezier en kan zelfs leiden tot uitval. Dit kunnen en moeten we niet laten gebeuren.
  • Werkend leren - Inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen.
  • Gezondheid en vitaliteit - Gezond eten en bewegen zorgen voor minder verzuim en meer energie op het werk.
  • Fysieke belasting - Fysieke over- en onderbelasting zorgen voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen.
  • Betrokkenheid - Zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.