Fysieke belasting

Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. Fysieke of lichamelijke belasting vormen daarmee een belemmering voor een duurzame gezonde en productieve inzet van medewerker. De extra verzuimkosten lopen op tot 800 miljoen euro per jaar.

Fysieke overbelasting treedt bijvoorbeeld op bij te zwaar tillen of duwen, dagelijks gebruik van trillend handgereedschap of langdurig voorovergebogen werken. Maar ook fysieke onderbelasting is een risico. Dit komt o.a. voor bij langdurig zittend werk zonder daarbij regelmatig van de werkplek af te komen. Als bekend is welke risico’s aanwezig zijn, kunnen er gerichte maatregelen genomen worden. Bekijk de de verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen in het opzetten van een aanpak die het beste past binnen uw bedrijf.