Ongewenst gedrag

Het is belangrijk om ongewenst gedrag op het werk aan te pakken, omdat één op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. En dit zorgt voor een negatieve werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out.

De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, en dit heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de uitvoering van het werk, maar ook vooral in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. En ook de werknemers zelf dragen hier een verantwoordelijkheid voor. Hier zijn verschillende hulpmiddelen te vinden die kunnen helpen bij het opzetten van een geschikte aanpak.