Ingangsdatum nieuwe asbestregels nog onzeker

Op 30 november 2023 publiceerde de Europese Unie een nieuwe richtlijn voor werken met asbest en asbestverwerking. Maar: al sinds 2018 wordt in Nederland gewerkt aan nieuwe asbestregels. Door komst van de nieuwe EU-asbestrichtlijn is het onzeker wanneer de nieuwe Nederlandse regels ingaan. Duidelijk is dat de regels niet vóór 1 juli 2024 veranderen.

Deze vernieuwde EU-regels introduceren veranderingen in onder meer meetmethoden en vergunningssystemen. De nieuwe regels moeten vóór 21 december 2025 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het is nog onzeker wat er gaat gebeuren met de wijzigingen in de asbestregels die waren opgesteld voor de komst van de EU-asbestrichtlijn.

Nieuwe EU-richtlijn voor asbestregels

De Europese Unie heeft een stap gezet in het waarborgen van de gezondheid van werknemers met de nieuwe richtlijn voor werken met asbest en asbestverwerking. De nieuwe EU-regels over het werken met asbest brengen een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. Zo wordt de toegestane hoeveelheid asbestdeeltjes per kubieke meter lucht verlaagd van 100.000 naar 10.000 vezels in een 8-uurs gewogen gemiddelde.

Na een overgangsperiode van 6 jaar moeten metingen van asbestvezels gebeuren via elektronenmicroscopie. Na deze periode kunnen bedrijven kiezen tussen twee grenswaarden: 10.000 vezels/m3 als dunne vezels worden meegenomen (meetmethode TEM) of 2000 vezels/m3 als dunne vezels niet worden meegerekend (meetmethode SEM). Dat laatste is momenteel de gangbare norm in Nederland.

Daarnaast wordt er een publiek vergunningensysteem geïntroduceerd en wordt van werkgevers verwacht dat ze mogelijk asbesthoudend materiaal identificeren. Het accent komt te liggen op sanering als prioriteit. Tijdens het saneringsproces zijn er verplichte metingen die plaatsvinden in specifieke operationele fasen. Deze nieuwe regels zijn gericht op een veiligere werkomgeving. Hoe dat precies kan worden vormgegeven in nationale regelgeving, wordt nu onderzocht.

Voorlopig pas op de plaats

Het adviesverzoek over de aanpak van asbest – dat in 2018 begon en nu bij de Raad van State ligt – is gepauzeerd. Het is namelijk belangrijk om eerst te onderzoeken wat de invloed is van de EU-richtlijn op de wijzigingen die al in de pijplijn zaten voor Nederland. Totdat de regelgeving daadwerkelijk is gewijzigd, blijft de huidige arboregelgeving van kracht. Deze is te raadplegen op het Arboportaal, waar bedrijven en werknemers terechtkunnen voor actuele informatie over geldende veiligheidsnormen en voorschriften.