43% van beeldschermwerkers hebben klachten aan armen, nek en schouders gehad

TNO heeft een factsheet gepubliceerd over beeldschermwerk anno 2021. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (45%) minstens 6 uur per werkdag beeldschermwerk doet. Van de mensen die thuiswerken tijdens COVID-19 zit zelfs 89% langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm. Van deze thuiswerkers neemt slechts 36% regelmatig een (korte) pauze. 

Gevolgen van langdurig beeldschermwerk 

De factsheet laat zien dat:

  • Werknemers met meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk hebben een verhoogde kans op klachten aan armen, nek en schouders (KANS). 
  • 43% van de beeldschermwerkers hebben in de afgelopen 12 maanden KANS gehad. Dit leidt daarnaast in sommige gevallen ook tot afwezigheid op werk: 15% van alle werkgelateerde verzuimdagen komen door KANS. 
  • KANS is één vijfde van de in het afgelopen jaar gediagnosticeerde beroepsziekten bij werknemers die aangeven op een werkdag 6 uur of meer beeldschermwerk te doen.
  • Het geschatte aantal werknemers met een nieuwe beroepsziekte aan armen, nek of schouder is 38.100.
  • Beroepen waar meer dan zes uur per dag beeldschermwerk het meest voorkomt zijn onder andere software- en applicatieontwikkelaars, databank en netwerkspecialisten, accountants, beleidsadviseurs en managers ICT. 

Wat kunnen werkgevers doen?

Van alle werknemers die aangeven op een werkdag 6 uur of meer beeldschermwerk te doen, geeft 30% aan dat arbomaatregelen nodig zijn ten aanzien van langdurig beeldschermwerk, omdat de getroffen maatregelen onvoldoende zijn. 15% geeft zelfs aan dat er geen arbomaatregelen getroffen zijn. Werkgevers kunnen onder andere zorgen voor goede werkplekken, informatie verstrekken over het belang van het instellen van de werkplek en afwisseling, en actief knelpunten ophalen bij werknemers met de checklist BAS (Beter Achter je Schermen). 

Wat kunnen werknemers doen?

De factsheet van TNO geeft advies over hoe werknemers hun beeldscherm, muis, stoel en bureau op de juiste manier in kunnen stellen. Naast een goede werkplek helpt het als werknemers voor afwisseling zorgen, zowel in werktaken als in werkhouding. Ook is het belangrijk dat werknemers beginnende klachten aangeven en tijdig hulp vragen.  

Bekijk meer cijfers, maatregelen en oplossingen in de factsheet van TNO.