Ook op de werkplek: samen tegen corona

COVID-19 beheerst sinds maart 2020 ieders leven. Ook op de werkvloer. De maatregelen die het kabinet heeft opgesteld, zoals het houden van 1,5 meter afstand, gelden voor iedereen en overal, en dus ook op de werkplek. Dit is cruciaal als we er samen voor willen zorgen dat de cijfers dalen en laag blijven. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk, juist nu. Per 1 december kan Inspectie SZW hier nog steviger op handhaven. 

Thuiswerken

Zowel werkgevers als werknemers moeten zich blijven houden aan de maatregelen die het risico op verspreiding van het coronavirus verkleinen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is thuiswerken, tenzij het niet anders kan. Om dit gezond en veilig te kunnen doen, moet de werkgever zorgen voor een gezonde en veilige werkplek thuis. 

Hulp bij het effectief inzetten van maatregelen voor een gezonde werkplek

In die gevallen waar thuiswerken niet mogelijk is, is het van belang dat de maatregelen van het kabinet op de werkvloer op de juiste wijze worden toegepast. Hoe kunnen we de nodige maatregelen op een effectieve manier integreren in de dagelijkse werkzaamheden? Hierbij een aantal handvatten:

  • Heeft u de RI&E nog niet aangepast? Identificeer dan nu de risico’s en maatregelen tegen corona voor de organisatie en stel een plan van aanpak op. De website Routenaar.rie.nl kan hierbij uitkomst bieden.
  • Niet alleen de directe risico’s van het coronavirus, maar ook andere actuele risico’s horen opgenomen te zijn in de RI&E. Denk hierbij aan agressie en geweld van derden op de werkvloer, of RSI-klachten als gevolg van een slecht ingerichte werkplek bij werknemers die thuiswerken.
  • Zorg voor voldoende hygiënische maatregelen in die situaties waar de afstand van 1,5 meter echt niet mogelijk is, zodat het beschermingsniveau hetzelfde is.
  • Heeft u meer hulp nodig om het aangepaste beleid goed vorm te geven? Raadpleeg dan de handreiking voor bedrijven en werknemers van de SER om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Deze bevat adviezen, tips, checklists en achtergrondinformatie.

Ingrijpen als het niet goed gaat

Als onderdeel van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, die in is getreden op 1 december 2020, heeft het kabinet de Inspectie SZW tijdelijk meer wettelijke mogelijkheden gegeven om in te grijpen, indien nodig. Zo kan de Inspectie bij werkgevers die in ernstige mate geen maatregelen nemen om de werknemers te beschermen tegen besmetting, op basis van de tijdelijke wijziging van de Arbowet werkzaamheden stilleggen en/of direct een boete opleggen.

Het blijft van belang: samen schouders eronder!

Het is vóór alles van belang dat we ons blijven houden aan de gestelde regels. Als we samen de maatregelen goed naleven, kunnen we de verdere verspreiding van COVID-19 keren en negatieve effecten op de bedrijvigheid en werkgelegenheid zoveel mogelijk beperken.