Wat is een burn-out?

Te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress. Wanneer er sprake is van een zeer langdurige (soms wel jarenlange) blootstelling aan te hoge (werk)stressoren kan dit leiden tot een burn-out. Burn-outs hebben gevolgen voor de gezondheid, het ziekteverzuim en de inzetbaarheid van de werknemer. Ook kan het leiden tot hart- en vaatziekten, die op hun beurt leiden tot langer verzuim en een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid.

Definitie

Een burn-out is een syndroom van (1) emotionele vermoeidheid of uitputting, in combinatie met (2) afstand nemen van het werk (distantie) en/of (3) weinig vertrouwen (meer) hebben in eigen functioneren. Bij een burn-out staat het chronische karakter (klachten duren langer dan zes maanden) en de extreme vermoeidheid, overspanning en uitputting op de voorgrond.

Lees meer over burn-outs in de tussenrapportage van TNO.