Oorzaken van werkdruk en burn-out

Werkdruk en een burn-out zijn niet hetzelfde. We spreken van werkdruk wanneer de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt. Werkdruk treedt dus op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. Dit ontstaat bijvoorbeeld door:

 • te weinig tijd voor een opdracht;
 • werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring; of
 • te zware verantwoordelijkheden.

Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen dat het werk niet goed uitgevoerd kan worden, waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn:

 • technische mankementen;
 • conflicten met de leidinggevende; of
 • te weinig pauzes / vakantie.

Werk is niet altijd de directe oorzaak van werkdruk. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk:

 • werknemers die moeilijk nee kunnen zeggen tegen werk;
 • werknemers die erg perfectionistisch zijn; of
 • problemen thuis die veel aandacht opeisen.

Als men zeer langdurig wordt blootgesteld aan dergelijke hoge stressoren kan dit leiden tot een burn-out. Een burn-out wordt vaak beschouwd als een werkgerelateerd probleem, maar dit hoeft niet altijd de enige oorzaak te zijn. Oorzaken kunnen ook liggen in de persoon of in de maatschappelijke situatie. Oorzaken zijn onder andere:

 • Persoonskenmerken:
 • Het hebben van weinig zelfvertrouwen
 • Weinig veerkracht
 • Een sterke leerori├źntatie

Werkkenmerken:

 • Hoge taakeisen
 • Geringe sociale steun van de leidinggevende
 • Een hoge emotionele belasting op het werk

Maatschappelijke factoren:

 • Het ontevreden zijn met de werk-priv├ębalas

Lees meer over oorzaken, gevolgen en risicogroepen van burn-out in de tussenrapportage van TNO.