Wat zegt de wet over trillingen en schokken?

De Arbowet bevat waarden voor mechanische trillingen en schokken die moeten aanzetten tot maatregelen. Deze waarden zijn te onderscheiden in een actiewaarde en een grenswaarde. 

Overschrijding van de grenswaarde betekent dat er sprake is van een verboden situatie en dat acuut maatregelen noodzakelijk zijn om de blootstelling te verminderen.

  • Overschrijding van de actiewaarde impliceert dat maatregelen met enige spoed getroffen moeten worden.
  • Als de waarde onder de actiewaarde ligt, kan de overheid geen maatregelen afdwingen.

Grenswaarden en actiewaarden

De waarden worden berekend als de totale dosis aan trillingen en schokken op een werkdag van 8 uur en worden uitgedrukt in de eenheid ‘meters per seconde-kwadraat’. Voor lichaamstrillingen is de actiewaarde 0,5 m/s² en de grenswaarde 1,15 m/s². Voor hand-armtrillingen is de actiewaarde 2,5 m/s² en de grenswaarde 5,0 m/s². Voor zwangeren en andere werknemers die behoren tot een 'bijzondere categorie werknemers' (zoals werknemers met rugklachten) wordt in de wetgeving een grenswaarde voor lichaamstrillingen gegeven van 0,25 m/s².

In de Warenwet staat dat een leverancier van arbeidsmiddelen aan moet geven wat het niveau is van de trillingen en de schokken, net zoals dit is voorgeschreven bij het geluidsproductieniveau. Het ligt voor de hand dat de leverancier of producent dit opneemt in de handleiding van het apparaat. Deze waarde zal bij gebruik van handgereedschap in de praktijk een factor 2 à 3 hoger uitkomen als dit wordt nagemeten. Dit omdat die informatie van de leverancier in het algemeen gebaseerd is op meting onder ‘ideale’ laboratoriumomstandigheden.