Maatregelen tegen trillingen en schokken

Er bestaat geen, voor de gezondheid, veilige dosis trillingen en schokken. De waarden die in de Arbowet worden gehanteerd zijn expliciet het minimale niveau van gezondheidsbescherming dat in de EU haalbaar bleek om in de wetgeving op te nemen. Een werkgever die de grootst mogelijk zorg voor veiligheid en gezondheid wil nastreven zal in zijn beleid dus aanzienlijk lagere waarden moeten opnemen.

Werkgevers en werknemers kunnen verschillende maatregelen treffen, geordend volgens de arbeidshygiënische strategie, om het risico van trillingen te verkleinen.

Maatregelen bij lichaamstrillingen:

 • Ga na of het noodzakelijk is dat de werknemer met trillingen en schokken wordt belast.
 • Kies bij aanschaf altijd het arbeidsmiddel (voertuig) dat het minst trilt.
 • Zorg voor andere transportmiddelen zoals een transportband.
 • Onderhoud regelmatig de bestuurdersstoel, vervang deze zo nodig.
 • Stel de vering van de stoel goed in.
 • Maak en houd het wegdek van het voertuig zo egaal mogelijk.
 • Houd de rijsnelheid zo laag mogelijk.
 • Las regelmatig pauzes in.
 • Beperk de duur per dag van de blootstelling door af te wisselen met minder belastende taken.

Maatregelen bij hand-armtrillingen:

 • Ga na of het noodzakelijk is dat de werknemer wordt belast met trillingen en schokken. Laat hem zo mogelijk het werk doen met andere, niet-trillende arbeidsmiddelen.
 • Gebruik handschoenen omdat deze de trillingen soms deels absorberen maar vooral om de handen warm te houden, wat minder letsel blijkt op te leveren.
 • Gebruik hydraulische, in plaats van pneumatisch aangedreven arbeidsmiddelen.
 • Rook niet (roken versterkt het vaatvernauwende effect).
 • Las regelmatig pauzes in.
 • Beperk de duur per dag van de blootstelling door af te wisselen met minder belastende taken.