Tips en handige instrumenten voor tillen en dragen

Is er kans op risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers door tillen en dragen? Dan moet de werkgever maatregelen nemen om het risico te verkleinen. Werkgevers kunnen aan verschillende maatregelen denken. Maar ook werknemers kunnen bijdragen aan het voorkomen of verminderen van gezondheidsrisico’s. 

Tips voor til- en draagwerkzaamheden

Het voorkomen van gezondheids- of veiligheidsrisico’s lukt het beste door de fysieke belasting bij de bron aan te pakken. Dit kan aan de hand van de TOP-strategie. Deze strategie begint met het nemen van technische maatregelen. Bekijk daarna of het werk anders georganiseerd kan worden. Denk als laatste, of aanvullend, aan maatregelen die gericht zijn op het gedrag van de werknemers, zoals voorlichting en training.

Ook de werkhouding is erg belangrijk bij het verrichten van tilwerkzaamheden. Lees hier meer over werkhoudingen.

Handige instrumenten, documenten en links

 • De Tiltest - Bereken het aanbeloven maximale tilgewicht met de Tiltest van FNV. Deze rekentool is gebaseerd op de NIOSH-formule.
 • Quickscans tillen en dragen – Aan de hand van deze quickscans kun je eenvoudig nagaan of bepaalde werksituaties veilig zijn of niet.
 • Dossier Fysieke belasting – Op Arbokennisnet staat meer informatie over tillen en kracht zetten tijdens het werk.
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) – Op de website van de NVAB is meer informatie te vinden over tillen.
 • A-blad Tillen (Volandis) – In dit document kun je meer lezen over veilig en gezond tillen in de bouw.
 • De TilThermometer – Deze tool is bedoeld om de fysieke belasting voor medewerkers in de zorg vast te stellen.
 • Tillen tijdens werk – Dit document van de Gezondheidsraad geeft advies over tillen tijdens het werk. 
 • Napo-film: tillen – In deze korte animatiefilm leer je meer over het veiligheidsthema tillen.
 • Handreiking arbomaatregelen Fysieke belasting – Het SER Arboplatform heeft een document opgesteld met concrete aanknopingspunten voor maatregelen en oplossingen om fysieke belasting te voorkomen en te kunnen voldoen aan de arbowet- en regelgeving.
 • Toolbox 'Hoe zwaar werk jij?' (Volandis) – Deze toolbox helpt werkgevers en werknemers bij het bespreekbaar maken van lichamelijke belasting in de bouw. 
 • Fysieke belasting op het werk – Op de website van TNO staan gratis instrumenten om de fysieke belasting op het werk te beoordelen en een wegwijzer om direct aan de slag te gaan met het aanpakken van fysieke belasting.
 • Factsheet Fysieke arbeidsbelasting - Op deze factsheet van TNO vind je belangrijke oorzaken van ziekte en verzuim door fysieke belasting.