Lancering gezamenlijke flyer met stappenplan RI&E

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom ben je als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin breng je arbeidsrisico’s in kaart en werk je met een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Maar wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En hoe gebruik je een RI&E om risico’s op te lossen?

Vandaag lanceren Arboplatform SER, SZW en Verbond van Verzekeraars een nieuw informatiemiddel over de RI&E: een flyer met overzichtelijke informatie en een duidelijk stappenplan. De flyer is een gezamenlijk initiatief om de informatievoorziening over de wettelijke verplichting te verbeteren. Uit een knelpuntenanalyse blijkt namelijk dat veel werkgevers de informatie over de RI&E-verplichting als versnipperd en niet eenduidig ervaren.

Daarom is een aanpak gestart om de informatievoorziening over de RI&E te verbeteren. De vandaag gelanceerde flyer is hier onderdeel van. Naast een korte uitleg over de RI&E, bevat deze een stappenplan voor het opstellen van een RI&E. Ook verwijst de flyer naar instrumenten om direct zelf een RI&E op te kunnen stellen.

De flyer is onderdeel van de communicatiecampagne die deze week is gestart om werkgevers te informeren over de wettelijke verplichting als onderdeel van het Meerjarenplan Verbetering naleving RI&E 2020 - 2023. In een brede coalitie van sociale partners wordt de informatievoorziening, ondersteuning en toepassing van de RI&E verbeterd.