Nieuwe campagne van start om bekendheid RI&E-verplichting te vergroten

Het bestaan van de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is bij veel ondernemers onbekend. Vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. Om dit te veranderen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe communicatiecampagne gestart.

Campagne: Heb jij al een RI&E?

De campagne, die vanaf 14 september door heel Nederland te zien is, is onderdeel van het Meerjarenplan om de naleving van de RI&E te verbeteren. Radio, online en (vak)media worden tijdens deze campagne ingezet om het bewustzijn van de RI&E onder ondernemers te vergroten. Ondernemers worden bewust gemaakt van arbeidsrisico’s en uitgenodigd om direct aan de slag te gaan met het opstellen van een RI&E.

De RI&E is namelijk een belangrijk hulpmiddel om arbeidsrisico’s in kaart te brengen én op te lossen. En dat levert weer een belangrijke bijdrage aan gezond en veilig werken.

SZW trekt met veel partijen op voor deze campagne. Onder meer Arboplatform SER, het Verbond van Verzekeraars, de Kamer van Koophandel en Ondernemersplein zijn reeds betrokken en besteden aandacht aan de campagne.