Handige tools en instrumenten

Diverse hulpmiddelen en instrumenten kunnen worden ingezet om pesten op het werk tegen te gaan.

Tools voor leidinggevenden

Tools voor gepeste en omstanders 

  • Wegwijzer pesten. De Wegwijzer Pesten van TNO helpt de gepeste, de omstander en de leidinggevende bij het (h)erkennen van pestgedrag en geeft hen handvatten om pesten aan te pakken. 
  • Wegwijzer vertrouwenspersoon. Om vertrouwenspersonen, werkgevers en werknemers te helpen ongewenst gedrag op de werkplek te voorkomen of tegen te gaan, is er een praktische wegwijzer ontwikkeld. 
  • Wegwijzer Ongewenst Gedrag van TNO. Deze wegwijzer biedt tips om pesten binnen het bedrijf aan te pakken. 
  • KoersKaart ‘Moet toch kunnen’ (digitaal en zelfprintversie). Om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken heeft het ministerie van SZW dit spel ontwikkeld. Tijdens dit spel van twee uur gaan teamleden in teams aan de hand van prikkelende vragen met elkaar in gesprek over (on)gewenst gedrag. Download ook de campagneposters 'Moet Toch Kunnen' om ongewenst gedrag bespreekbaar maken. 

Tools voor OR 

  • Koerskaart 'Moet toch kunnen?' In deze koerskaart Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen om pesten op de werkvloer aan te pakken.