Factsheet lasrook

In deze factsheet is meer achtergrondinformatie te vinden over lasrook, de risico's die de stof met zich meebrengt, symptomen en ziekte, en de beschermende maatregelen die getroffen kunnen worden.