Nieuwsbrief Certificatie 7 (december 2009)

De Projectgroep stelselherziening kijkt tevreden terug op een productief jaar. Want er is veel werk verzet en veel bereikt, door SZW maar vooral door partijen uit het veld. De productie van nieuwe schema’s voor aanwijzing en toezicht en van nieuwe certificatieschema’s is in volle gang.