Nieuwsbrief Certificatie 2 (november 2008)

Op het startsymposium in april is aan SZW verzocht een klankbordgroep in te richten, waarin de verschillende partijen die betrokken zijn bij de inrichting van het nieuwe stelsel, zijn vertegenwoordigd. Dit zijn: RvA, cki’s, beheerstichtingen, opdrachtgevers en werknemers, arbeidsinspectie, IWI en het projectteam. Er zijn al veel en goede contacten tussen SZW en die partijen afzonderlijk.