Zorgsector

Hier staan goede voorbeelden van bedrijfshulpverlening in de zorgsector. Het is belangrijk dat binnen de zorgsector een veilige omgeving wordt gecreerd voor zowel werkenmers, als patiënten. Een goede bedrijfshulpverlening is daarom van groot belang.