Alleen weten wat je moet weten

Voor deze goede praktijk richten we ons op het hoofdgebouw van Rijndam. De meest mobiele cliënten zijn te vinden op de lagere verdiepingen, de meest kwetsbare liggen op de 3e verdieping, onder andere om de kans op opstoppingen bij het ontruimen te verkleinen. Maar kun je de mensen op de 3e verdieping snel genoeg in veiligheid brengen?

Grootste uitdaging

In theorie was alles al in orde bij Rijndam, ze  voldeden aan alle wettelijke voorschriften en hadden afspraken gemaakt met de brandweer. Daarnaast is 75 tot 80% van het personeel medisch geschoold en is er een crashteam aanwezig. Maar ontruimen of blussen is een vak apart. Dat bleek tijdens een grote ontruimingsoefening in 2012, waarbij niet alles soepel verliep.

Vooral de medewerkers in de avond- en nachtdienst (die met een klein team verantwoordelijk waren voor het hele pand) voelden zich onzeker. Het was tijd voor een bredere benadering van noodhulp. Toch bleek het lastig om genoeg animo te vinden voor BHV-opleidingen. Hoe loste Rijndam dat op?

Aanpak

 • Vier categorieën

Rijndam voerde vier categorieën BHV’ers in, die allemaal op maat getraind worden. Zij leren alleen dat wat voor hun rol relevant is. Allround-BHV’ers worden extern opgeleid. Alle anderen worden door het hoofd-BHV getraind, toegesneden op hun situatie:

 • Allround BHV’er (aantal is wettelijk bepaald, deze mensen volgen de complete BHV-cursus).
 • Avond- en nacht-BHV’ers (alleen getraind op ontruimen).
 • Technisch BHV’ers (alleen getraind op technische installaties en afsluiten daarvan).
 • Receptie- BHV’ers (opgeleid voor coördinatie, deze medewerker houdt overzicht en vangt de hulpdiensten op).
   
 • Instructie
  Alleen de allround – BHV’ers worden extern opgeleid, de rest intern. De interne opleiding is verplicht voor iedereen die avond- of nachtdiensten draait, voor alle technisch medewerkers en voor alle receptionisten. Op de afdelingen hangen instructiekaarten met duidelijke stroomschema’s. Alle afspraken staan erop. Voor ieder type BHV’er is er een kaart, die Rijndam in eigen beheer heeft ontwikkeld.

Resultaat

 • Omdat de training nu goed aansluit op een specifieke rol, is er veel draagvlak en zelfs enthousiasme ontstaan. Medewerkers vinden het normaal dat zij een rol hebben in de interne noodhulp en adviseren nieuwe collega’s om zich in te schrijven voor de training.
 • Het gevoel van veiligheid in de nachtdienst is vergroot, doordat iedereen dezelfde training heeft gevolgd en weet wat je moet doen en in welke volgorde. Iedereen kent zijn taak, daar is geen onzekerheid meer over.
 • Bij oefeningen verloopt de evacuatie snel. De 3e verdieping is nu in 3 minuten ontruimd.
 • Het proces van oefenen, evalueren en weer oefenen is goed op de rit.
 • De belasting van de allround BHV’ers is niet meer zo hoog, het werk is verdeeld.

Praktische tips

 • Kijk goed wat ieder type medewerker kan doen en wat ze daarvoor moeten weten.
 • Pas de trainingen en oefeningen aan op de verschillende rollen die je onderscheidt. Zo wordt het herkenbaar en laagdrempelig.
 • De nieuwe regelgeving schept meer ruimte om zelf te bepalen hoe je je noodhulp vormgeeft. Binnen de drie pijlers (gebouw, installaties en organisatie) kun je verschillende keuzes maken en prioriteiten stellen.