Wat zegt de wet over de bedrijfsarts?

In hoofdstuk 3, artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding. 

In de wet wordt benadrukt dat het de werkgever én de werknemer zijn die de verantwoordelijkheid dragen om het verzuimtraject succesvol te laten verlopen. De werkgever zal de verzuimbegeleiding met een bedrijfsarts/arbodienst moeten afsluiten door middel van een basiscontract.

BIG-geregistreerd

De bedrijfsarts staat ingeschreven in het BIG-register als ‘arts’ met specialisme ‘arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’. Het BIG-register is door iedereen te raadplegen.