Programma Preventie beroepsziekten

In 2018 is het programma Preventie Beroepsziekten (PPBZ) gestart met de aandacht voor het thema gevaarlijke stoffen. In 2020 is daar fysieke belasting aan toegevoegd, aanvankelijk met de focus op zwaar werk. Een jaar later startte de deelcampagne gericht op fysieke onderbelasting, met name het verminderen van zitten. Dit rapport blikt terug op een deel van de initiatieven die in het kader van dit programma zijn ondernomen.