Expertsessie 1 - Substitutie, maar hoe dan? - Jos de Lange (Focal Point)

Stap 1 van de STOP-strategie is substitutie. Deze stap heeft prioriteit, want: voorkomen is beter dan genezen. Dit vergt echter wel de nodige kennis en samenwerking. Om betrokken partijen handvatten te bieden, werkt het Nederlands Focal Point – de Nederlandse tak van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (EU-OSHA) – daarom mee aan een aantal initiatieven. Jos de Lange legt uit welke dat zijn.

In 2016, tijdens het voorzitterschap van de Europese Raad, heeft Nederland de Roadmap on Carcinogens geïnitieerd. Deze Roadmap is overgenomen en voortgezet door latere voorzitters. Met de Roadmap worden bedrijven geholpen om maatregelen te treffen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Op de website worden daartoe oplossingen en goede praktijken uitgewisseld. Veel bedrijven zullen namelijk in actie moeten komen omdat de EU steeds meer wettelijke grenswaarden – Occupational Exposure Limits – aan het bepalen is voor kankerverwekkende stoffen.

Ook is er de Factsheet Substitutie, waarop men goede voorbeelden kan vinden, methodiek beschreven staat en een contactenlijst is opgenomen met organisaties die expertise of ervaring in huis hebben. Daarnaast heeft EU-OSHA de “Goede Praktijken Competitie” gestart. Recent won de Nederlandse aardappelboer Jochum Mansholt deze competitie, met de maatregelen die hij neemt tegen fijnstof dat meekomt van het land. Inmiddels is ook bekend geworden dat Mansholt ook de Europese prijs in de wacht heeft gesleept in de EU-OSHA “Goede Praktijken Competitie”. Ten slotte kunnen bedrijven zich wenden tot het European Chemicals Agency (ECHA) voor informatie en advies.

In het gesprek dat volgde tussen De Lange en aanwezigen werden een en ander besproken. Een werknemers van BAM Infra vatte de algehele tendens als volgt samen:

Er is behoefte aan duidelijkheid en zekerheid, zeker omdat substitutie lastig is te managen en moeite kost. Hij geeft aan dat er verschillende producten beschikbaar zijn om inzage te krijgen in het substitutieproces.

Download hier de presentatie van de expertsessie 1 'Substitutie, maar hoe dan?'.