NVvA draagt bij aan preventie van beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) wil – als beroeps- en kennisvereniging – haar steentje bijdragen aan de preventie van beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. “Door kennis te ontwikkelen en over te dragen wil de NVvA het aantal beroepsziekten helpen terugdringen”, aldus Theo-Jan Heesen, bestuurslid van de NVvA. We spraken met hem over de verschillende manieren waarop de NVvA dit wil doen.

“Als beroepsvereniging kunnen wij het beste ondersteuning bieden in de vorm van informatievoorziening en kennisoverdracht. Dit willen we op een aantal manieren doen. Zo willen we activiteiten gaan organiseren voor verschillende doelgroepen, waaronder mbo-studenten, zzp’ers en preventiemedewerkers. Dit doen we in samenwerking met organisaties die in het desbetreffende veld werkzaam zijn."

Advies voor de onderwijssector

"Zo werken we bijvoorbeeld aan een strategisch advies voor de onderwijssector. Hiervoor voeren we deskresearch uit en houden we interviews met de MBO-Raad, SBB, TNO, en docenten zorg en techniek. Het uiteindelijke doel is een rapportage op te stellen waarmee inzicht kan worden gegeven in het verbeterpotentieel van het aangeboden lesmateriaal over gevaarlijke stoffen. Hierin geven we ook advies over hoe dit lesmateriaal kan worden verbeterd. Op basis van dit advies zullen we met een voorstel komen voor een pilot, een proefles, voor op een ROC. Naast het geven van strategisch advies, houden we ons in deze sector ook bezig met het schrijven en publiceren van artikelen, het verzorgen van presentaties op scholen en gaan we een film voor jongeren produceren, over wat arbeidshygiëne is."

Bestaande instrumenten verbeteren

"We willen niet alleen onze doelgroepen informeren, maar ook de bestaande instrumenten voor arbozorg verbeteren. We gaan kijken hoe we de inzet van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunnen verbeteren zodat het meer bijdraagt aan preventie van beroepsziekten. De NVvA-werkgroep heeft namelijk de indruk dat de RI&E onvoldoende wordt benut voor de preventie van beroepsziekten. Ook wordt het PAGO-instrument weinig ingezet. Het blijft bij bedrijven vaak onduidelijk welke voordelen een PAGO kan hebben in relatie tot preventie van beroepsziekten en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bij deskundigen (met name arbeidshygiënische en bedrijfsartsen) is ook een kennisvraag over PAGO-instrumenten in relatie tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen."

Meer kennis over mogelijkheden RI&E en PAGO stimuleren

Door trainingen te ontwikkelen willen we de kennis over de mogelijkheden van de RI&E en het PAGO-instrument onder NVvA leden vergroten. We hopen dat onze activiteiten eraan bijdragen dat beroepsziekten in de toekomst kunnen worden voorkomen.” Wil je meer weten over de NVvA en haar werkzaamheden? Ga dan naar www.arbeidshygiene.nl.