"Werknemers betrekken bij het in kaart brengen van gevaarlijke stoffen" - Daan Beusker, Facilicom

Bij Facilicom staat veilig werken met gevaarlijke stoffen hoog op de agenda. Bij deze facilitaire dienstverlener werken medewerkers in verschillende sectoren door het hele land: van technisch onderhoud tot catering, en van beveiliging tot renovatieprojecten.

‘Wij zijn geschrokken van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waarmee onze medewerkers dagelijks werken. Daarom besloten we een app te ontwikkelen, gekoppeld aan ons stoffenregister.’

Daan (415x277)

Voornamelijk in de techniek komen medewerkers dagelijks in aanraking met chemische producten die gevaarlijke stoffen bevatten, zoals ontvet- en afdichtingsmiddelen en industriële gassen. Facilicom voldeed al aan de wettelijke verplichting van de Werkplek-Instructie-Kaart (WIK), maar zocht naar een nieuwe praktische vorm die beter past bij de werkzaamheden van hun medewerkers.

Daan Beusker, KAM Manager bij Facilicom, vertelt: ‘Onze organisatie is complex en onze medewerkers werken op veel verschillende locaties in Nederland. Dit maakt het lastig om ervoor te zorgen dat al onze medewerkers tijdens hun werk toegang hebben tot de juiste informatie over de gevaarlijke stoffen waarmee zij werken. Om te zorgen dat ze hier niet onveilig aan worden blootgesteld, hebben we in 2016 een online stoffenregister opgesteld die zij kunnen raadplegen voor veiligheidsvoorschriften.’

Hoewel het online stoffenregister een goed instrument was, bleek het niet gebruiksvriendelijk genoeg voor hun medewerkers. De stap was te groot om in de lange lijst van gevaarlijke stoffen de juiste informatie op te halen. Facilicom wilde deze stap verkleinen en besloot daarom om het instrument verder te ontwikkelen. Zo kwam de veiligheidskundige bij Facilicom op het idee om een app te ontwikkelen.

App

De werking van de app hebben ze zo simpel mogelijk gehouden: wanneer een medewerker de barcode op een product scant, verschijnt direct op het scherm de nodige informatie over de gevaarlijke stoffen die het product bevat, inclusief richtlijnen om er veilig mee te werken. De app is gelinkt is aan het stoffenregister dat continu wordt bijgewerkt.

Facilicom betrekt zijn medewerkers in het uitbreiden van het stoffenregister, en daarmee ook de werking van de app: ‘Ze komen op de werkvloer bij klanten continu nieuwe producten tegen, die nog niet bij ons geregistreerd staan. Wij vragen hen dan om deze producten bij ons te melden. Zo houden we samen het register actueel.’

Veiligheid laagdrempelig maken

Het komt voor dat medewerkers tijdens de werkzaamheden niet altijd bewust nadenken over hoe ze gevaarlijke stoffen veilig kunnen toepassen. Zij zijn vooral druk met hun eigen dagelijkse bezigheden en dan schiet veiligheid er wel eens bij in. Volgens Beusker moet je het daarom ook zo laagdrempelig mogelijk voor hen maken: ‘Als je het gemakkelijk maakt om veilig te werken met gevaarlijke stoffen, zie je dat medewerkers het sneller oppakken.’

Naar beste weten van Facilicom zijn er nog geen medewerkers ziek geworden door gevaarlijke stoffen en zij willen dit ook zo houden. Ze streven naar een veilige organisatie, waarin geen mensen uitvallen of schade oplopen aan hun gezondheid. ‘De app kan ons in de toekomst daarbij helpen. We hopen dat er uiteindelijk een mogelijkheid komt om onze app te koppelen aan een landelijke database van gevaarlijke stoffen, zodat ook middelgrote- en kleine bedrijven deze techniek kunnen overnemen en gemakkelijk een veilige werkvloer kunnen creëren’, aldus Beusker.

Bronnen

De verplichting om werknemers op de juiste wijze te informeren omtrent het werken met gevaarlijke stoffen komt naar voren in:

Tips ontvangen van experts en ervaringsdeskundigen over veilig werken met gevaarlijke stoffen in jouw sector? Meld je aan via ww.hoeveiligwerkjij.nl!