Factsheet: Houtstof

In deze factsheet is meer achtergrondinformatie te vinden over houtstof, de risico's die de stof met zich meebrengt, symptomen en ziekte, en de beschermende maatregelen die getroffen kunnen worden.