Zes genomineerden voor de Goede Praktijken Competitie 2021-2022 bekend

De genomineerden voor de nationale editie van de Goede Praktijken Competitie van EU-OSHA en het Nederlands Focal Point zijn bekend. Met deze competitie wordt het delen van goede praktijken gestimuleerd: tussen bedrijven en branches, binnen Nederland en op Europees niveau.

Van alle bedrijven en (branche)organisaties die zich hadden aangemeld, zijn er zes genomineerd om kans te maken op de winst. Deze zes genomineerden zijn door een deskundige jury geselecteerd vanwege de wijze waarop ze fysieke belasting aanpakken op de werkvloer. Met hun aanpak zijn ze een inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven en organisaties die te maken hebben met fysieke belasting en nog op zoek zijn naar passende maatregelen.

Binnen de Nederlandse competitie wordt in twee categorieën een winnaar bekendgemaakt: bedrijven met minder dan 100 werknemers en bedrijven met 100+ werknemers of brancheaanpakken. Elk wint €1.500 en is tevens de Nederlandse inzending voor de European Good Practice Awards in Bilbao in 2022. Houd de kanalen van de campagne in de gaten voor de podcastserie over de genomineerden die binnenkort verschijnt en de bekendmaking van de winnaars in december.

Illustratie van beroepen in verschillende sectoren, waaronder de zorg en de bouw.
Beeld: ©OSHA

De zes genomineerden:

Verdonk – Automatische palletiseermachines

Verdonk Broccoli is een groenteteelt familiebedrijf uit Wervershoof dat per jaar 2,5 miljoen kilo broccoli kweekt. Naast vier vaste medewerkers werken er in oogsttijd tot 30 seizoenskrachten mee om de broccoli te oogsten en te verwerken.  Een deel van de broccoliteelt is fysiek zwaar werk. Het oogsten gebeurt met de hand door gebukt de broccoli af te snijden, tijdens het verwerken zijn er veel repeterende handelingen en de kratten met broccoli worden boven schouderhoogte opgestapeld voor transport.

Omdat Verdonk het belangrijk vindt dat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen zonder ziek te worden, heeft het bedrijf de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om lichamelijke belasting met behulp van de TOP-strategie en in samenwerking met Stigas te verminderen. Zo zijn er verschillende technische maatregelen genomen, zoals palletiseermachines, plateaus waarmee mensen op de juiste hoogte aan de lopende band kunnen werken en wordt het oogsten met behulp van een oogstband makkelijker gemaakt. Daarnaast heeft Verdonk geïnvesteerd in organisatorische en persoonsgebonden maatregelen. Zo krijgen alle medewerkers, ook de seizoenskrachten, instructies over een goede werkhouding. Deze aanpak maakt Verdonk een voorbeeld voor veel groentetelers en een terechte genomineerde voor de Goede Praktijken Competitie.

Nikhef - Domkeerder

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Het instituut doet onderzoek naar de elementaire bouwstenen van ons universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd. Bij het bouwen van meetinstrumenten is er soms sprake van fysieke belasting. Niet altijd wordt er rekening gehouden met deze belasting in het ontwerpproces, waardoor er tijdens experimenten nog technische of organisatorische maatregelen genomen moet worden. Om dit te voorkomen kijken ze bij Nikhef zo vroeg mogelijk in een project naar de arbo-technische aspecten, door middel van een Dynamische Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit is een kortcyclische RI&E, die de wetenschappers helpt om direct arbo-technische risico's te beoordelen als zij wijzigingen aanbrengen in hun ontwerpen of werkwijzen. 

Een goed voorbeeld hiervan in het ontwerpen van meetinstrumenten is de bouw van twee gigantische sensoren van één kubieke kilometer op de bodem van de Middellandse Zee. Deze detectoren bestaan uit duizenden glazen bollen met lichtsensoren. Iedere bol wordt met de hand gemaakt en weegt maar liefst 32 kilo. Tijdens het bouwen moeten de bollen regelmatig getild en gedraaid worden. Omdat dit te zwaar is om met de hand te doen, is er een zogenaamde ‘domkeerder’ ontwikkelt, waarmee de bollen gekeerd kunnen worden. Zo hoeft dit niet meer met de hand te gebeuren. Nikhef zorgt op deze manier voor minder fysieke belasting op de werkvloer. Dit maakt dat ze de nominatie voor de Goede Praktijken Competitie meer dan verdiend hebben.

UMCU – Snelklem voor infuuspompen

In het ziekenhuis legt het zorgpersoneel gedurende de dag veel infuuspompen aan. Dat is een tijdrovende en fysiek belastende handeling, omdat de pompen met een draaiklem handmatig los- en weer vastgedraaid moeten worden. Hierdoor ontstaan pols- arm- en rugklachten.

Om de fysieke belasting van deze handeling te verminderen heeft de afdeling Medische technologie van het Facilitair Bedrijf van het Universitair Medisch Centrum Utrecht een nieuwe snelklem voor infuuspompen ontwikkeld. Deze klem hoeft minder vaak aangedraaid te worden om een infuuspomp stevig aan een bed of paal te bevestigen, zodat het plaatsen sneller gaat en minder belastend is voor het zorgpersoneel. Zo worden zowel de werkdruk als de fysieke belasting voor het personeel verminderd. Deze innovatie heeft ze een nominatie voor de Goede Praktijken Competitie opgeleverd.

Van de Bunt Projecten – De Streetdesigner

Bestraten is zwaar fysiek werk waardoor stratenmakers veel last hebben van klachten aan de knieën, rug, nek en schouders. Om fysieke belasting onder hun werknemers tegen te gaan, heeft Van de Bunt Projecten, een bedrijf dat gespecialiseerd is in bestratingen, de Streetdesigner aangeschaft.

De Streetdesigner is een slimme machine die mechanisch kan bestraten. In plaats van de stenen één voor één handmatig te leggen, kunnen met de Streetdesigner hele stukken straat, zogenaamde ‘pakketten’ in een keer met de machine gelegd worden. De stenen worden met een minishovel in de Streetdesigner geladen en door de machine zelf gesorteerd en per pakket neergelegd. Zo wordt de hoeveelheid handmatige bestrating tot een minimum beperkt.

Naast het gebruik van de Streetdesigner, zet Van de Bunt ook taakroulatie in om fysieke overbelasting bij hun medewerkers te voorkomen. Zo wordt het bedienen van de machine afgewisseld met andere taken tijdens het bestraten. Zo voorkomt het bedrijf op verschillende manieren fysieke overbelasting bij hun medewerkers. Daarom zijn ze genomineerd voor de Goede Praktijken Competitie.

Klei – Minder zitten met de pomodoro-techniek

Klei is een videobedrijf. Filmmakers, en met name editors, zitten te veel en te lang achter elkaar op een stoel. Langdurig zitten kan leiden tot rug- en schouderklachten, hart- en vaatziekten en zelfs vroegtijdig overlijden. Ook bij Klei wordt veel en lang gezeten.

Om hier verandering in te brengen, zijn ze bij Klei een experiment begonnen: een week lang werken volgens de pomodoro-techniek: na iedere 25 minuten geconcentreerd werken, 5 minuten pauze. De pauzes worden ingevuld met allerlei fysieke oefeningen, van badminton en push-ups tot voetvolleybal. Het experiment is een succes. De focus tijdens de werkblokken is flink gestegen en de medewerkers hebben aan het einde van de dag niet het gevoel dat ze de hele dag hebben gezeten. Het succesvolle experiment heeft Klei een nominatie opgeleverd voor de Goede Praktijken Competitie.

Hago Next – Vermindering fysieke belasting schoonmaakwerk met de TOP-strategie

Schoonmaken is fysiek zwaar werk. Om te zorgen dat de medewerkers van schoonmaakbedrijf Hago Next met plezier hun werk kunnen (blijven) doen, zonder lichamelijke klachten te krijgen, hebben ze de werkzaamheden verbeterd met behulp van de TOP-strategie.

Door het nemen van technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen heeft Hago Next het schoonmaakwerk lichter gemaakt. Technische maatregelen die zijn genomen zijn bijvoorbeeld langere stelen voor de moppen en de introductie van een hotelveger. Als het gaat om organisatorische maatregelen is er gezorgd voor meer variatie in de taken en training in de juiste technieken. Persoonsgebonden maatregelen die zijn genomen zijn bijvoorbeeld meer coaching van medewerkers en het aanleren van de juiste schoonmaaktechnieken. Door hun TOP-aanpak heeft dit TOP-bedrijf laten zien dat ze nominatie voor de Goede Praktijken Competitie waard zijn.