Hulpmiddelen

  • Persoonlijk ontwikkelingsplan - Het is voor werknemers en werkgevers belangrijk om zich continue te kunnen ontwikkelen. Een ontwikkelingsplan kan daaraan bijdragen.
  • Mobiliteitstips - Deze mobiliteitstips helpen bij het bewust worden van mogelijkheden en momenten waarop je stappen kunt zetten om je mobiliteit te vergroten. Zo houd je plezier in je werkende leven.
  • Kaartenboek Duurzame Inzetbaarheid - Een verslag van de denktank over Duurzame Inzetbaarheid; georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • 5 tips om werkend leren te stimuleren - In deze factsheet worden 5 tips om werkend leren te stimuleren geïntroduceerd en uitgelegd.
  • Onderzoeksrapport 'Leerambassadeurs in Nederland' - De onderzoeksresultaten over het werken met het concept van leerambassadeurs (uitgevoerd door A-Advies).