Eindrapportage werkend leren: Investeren in leren en ontwikkelen

In dit rapport wordt in gegaan op de vraag hoe werkgevers en werknemers nog sterker in beweging kunnen komen, zodat in de toekomst permanente aandacht voor scholing en ontwikkeling ‘gewoon’ wordt en onderdeel is van het dagelijks werk. Het project Werkend leren zet zich samen met een 16-tal organisaties hier voor in.