Arbovisie 2040

Goed arbobeleid zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden veel stappen gezet om dit arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Maar sommige problemen zijn nog niet opgelost. Zo overlijden er in Nederland nog jaarlijks 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Ook komen er continu nieuwe uitdagingen op ons af. De arbeidsmarkt flexibiliseert, de pensioenleeftijd wordt hoger, technologieën worden in razendsnel tempo ontwikkeld en werknemers ondervinden verschillende fysieke en mentale klachten als gevolg van hun werk.

Gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op al deze en toekomstige ontwikkelingen. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken, nu én in de toekomst. Hierbij stellen we onszelf een aantal belangrijke vragen, zoals: hoe gaan deze ontwikkelingen zich voortzetten de komende jaren? Wat is nodig voor een nieuwe aanpak en hoe moet die er eigenlijk over twintig jaar uitzien? En wat voor rollen spelen de overheid, werkgevers en werknemers de komende jaren in deze ontwikkelingen?

In gesprek met Nederlanders

Om deze vragen te beantwoorden is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een traject gestart: Arbovisie 2040. Door een open dialoog aan te gaan met zoveel mogelijk partners, werkgevers en werknemers, wordt een visie ontwikkeld op het arbobeleid van de Nederlandse overheid voor de komende jaren. Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021de nieuwe Arbovisie gereed is voor uitvoering.

Denkt u mee?

Op deze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van dit traject. Wilt u ook meedenken over de Arbovisie van 2040, of heeft u vragen / opmerkingen? Mail dan naar postbusarbovisie2040@minszw.nl

Factsheet: Arbovisie 2040 in het kort

Lees meer over de Arbovisie 2040 in deze factsheet.