Feiten en inzichten

Bij het formuleren van de Arbovisie 2040 was het van belang om te analyseren hoe gezond en veilig Nederlanders werken. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste arbeidsrisico’s en wat zegt dit over 2040?

Met actuele data gingen we het gesprek aan over gezond en veilig werken in Nederland en hoe dit zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren.

Bekijk in onderstaande factsheet wat de staat is van gezond en veilig werken in Nederland in de periode van 2008 tot 2019.

Meer over de toekomst van gezond en veilig werken lees je in de horizonscan die is uitgevoerd door het RIVM en TNO. 

Factsheet: Staat van gezond en veilig werken 2008 - 2019