Wat vindt u?

Nadenken over de toekomst blijft vaak abstract. Toch is er, door te kijken naar de hedendaagse ontwikkelingen en innovaties, al veel te zeggen over het toekomstbeeld. En ook door te luisteren naar wat er speelt. Wat vindt u?

De beschreven vraagstukken geven stof tot nadenken en daarbij is het interessant om te zien wat de heersende mening is. Zodra u uw antwoord hebt gegeven, worden de resultaten tot nu toe gegeven.

De nieuwe (circulaire en klimaatvriendelijke) economie verlaagt de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.